Eleftersyn

Få et kvalificeret el-eftersyn hos Egå El-Service ApS

Fra 1. maj 2012 blev det lovpligtigt at få udført et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring.
Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens el-installationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges.

 

El-eftersyn må kun udføres af autoriserede el-installationsvirksomheder som er tilmeldt ordningen

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for el-installationernes el-sikkerhedsmæssige tilstand.
Når du vælger Egå El-Service ApS til at udføre dit el-eftersyn, kan du være sikker på, at el-eftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist.

 

Hvad er et el-eftersyn?

En gennemgang af boligens el-installationer omfatter en kontrol af blandt andet el-tavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materialet bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af el-installationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af el-installationerne skal undersøges stikprøvevis.

 

Du kan læse mere om el-eftersyn her

 

Et el-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en el-installation med den pågældende alder og som ikke kan antages at påvirke el-installationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Eftersyn af hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande udover indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om el-installationerne er tidssvarende.

El-eftersyn og el-tjek hos Egå El-Service ApS

Hvis el-eftersynet viser, at der er funktionssvigt eller ulovlige el-installationer i boligen, kan Egå El-Service ApS give dig et overslag eller et skøn på prisen for at forbedre forholdene. Vi rykker ud i hele Aarhus, Egå, Risskov samt Syddjurs.

Prisen for udførelse af el-eftersyn ligger mellem kr. 1.600,00 og 3.400,00 inkl. moms.
Kontakt os for yderligere information om el-eftersyn eller el-tjek på tlf. 86 99 52 07.