VERDENSMÅL 

Hos Egå El-service lever vi hver dag op til en række af FN’s 17 Verdensmål.

 

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

Egå El-service uddanner hvert år lærlinge i virksomheden. Det bidrager til et øget kompetenceniveau i samfundet, så uddannede unge kan få job og gøre karriere i el- og installationsbranchen i fremtiden.

 

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Egå El-service tilbyder lærlingeansættelse til kvindelige og mandlige lærlinge på lige fod, samt virksomhedspraktik til piger i folkeskolen. Virksomhedens medarbejdere arbejder på en dansk overenskomst under TEKNIQ Arbejdsgiverne. Det sikrer samme minimumsløn til alle – uanset køn, samt ordnede arbejdsforhold, som lever op til gældende regler og lovgivning.

 

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Egå El-service rådgiver om, installerer og servicerer el-tekniske komponenter og løsninger, der understøtter grøn omstilling, samt mindsker CO2-udslip og reducerer energiforbruget. Det gælder blandt andet udskiftning af traditionelle lyskilder til LED belysning, intelligente styresystemer, el-ladestandere, anlæg til vedvarende energi, osv.

 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Hos Egå El-service ansætter vi blandt andet medarbejdere med en anden etnisk baggrund, seniormedarbejdere eller mennesker som af andre årsager har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhedens medarbejdere arbejder på en dansk overenskomst under TEKNIQ Arbejdsgiverne. Det sikrer samme minimumsløn til alle – uanset køn, samt ordnede arbejdsforhold, som lever op til gældende regler og lovgivning.

 

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Egå El-service anvender kvalitetsmaterialer og -komponenter, som kan genanvendes og/eller repareres. Vi fjerner affald og kasserede komponenter ansvarligt og sikrer os, at det genbruges eller bortskaffes på miljø-og klimavenlige vis.

 

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Egå El-service understøtter den grønne omstilling ved at installere løsninger, der reducerer energiforbrug og mindsker CO2-udslip fx. intelligente styresystemer til bygninger og maskiner, ladestandere til elbiler, anlæg indenfor vedvarende energi (sol, vind, samt varmepumper), udskiftning af traditionelle lyskilder med LED, osv. Vi planlægger og optimerer desuden al virksomhedsrelateret kørsel, så afstand, køretid og CO-2 aftryk reduceres mest muligt.

 

MÅL 17: PARTNERSKAB FOR HANDLING

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er Egå El-service repræsenteret i blandt andet Klimapartnerskabet for bygge-og anlægssektoren, samt i Partnerskab for Bæredygtigt Byggeri. På den måde bidrager Egå El-service sammen med den øvrige installationsbranche til klimahandlingsplanen, der skal sætte yderligere gang i den grønne omstilling, samt til at der bygges sunde boliger til gavn for både mennesker og klimaet.